Uzależnienie – siła i moc, która prowadzi do upadku

Uzależnienie jest bardzo silnym mechanizmem. Nie chce wypuścić dobrowolnie chorego ze swoich sideł. Uzależnienie możemy rozdzielić na fizyczne i psychiczne. Uznaje się, że psychiczne jest silniejszym przywiązaniem. Uzależnienie polega na całkowitej dominacji danego czynnika w życiu. W przypadku alkoholika będzie to alkohol. W przypadku innych uzależnień może to być narkotyk, hazard, seks lub inny czynnik. Jego dominacja w życiu jest tak potężna, że wszystkie inne obszary życia zostają podporządkowane właśnie jemu.

Chęć zdobycia alkoholu, aby się upoić może doprowadzić alkoholika do wszystkiego – całkowitego poniżenia i utraty swojej wartości. Jest on w stanie wyprzedać wszystko, co posiada byle by uzyskać alkohol. Rodzina alkoholika jest silnie zagrożona. Na nią spadają długi i problemy finansowe spowodowane chorobą alkoholika. Jemu jednak jest wszystko jedno. Leczenie alkoholizmu wskazuje jak bardzo alkohol stał się naczelnym priorytetem, który powoli wyniszcza, wykańcza, wycieńcza.

Odwyk alkoholowy – by wrócić na właściwe tory

Alkoholik funkcjonuje jak pociąg, który się wykoleił. Powrót na właściwe tory oznacza ocalenie przed wypadkiem. Chory też ma taką szansę. Musi tylko zrozumieć jak bardzo jest mu potrzebne leczenie. Alkoholik nie jest w stanie sam przerwać uzależnienia. Potrzebna mu jest pomoc. Dlatego tak wiele zależy od terapii. Rodzina, która jeszcze trwa przy chorym także odgrywa ważną rolę. Okazuje się, że może ona naprawdę wiele znieść, aby pomóc alkoholikowi zerwać z nałogiem. Z życia osoby uzależnionej musi zostać usunięty czynnik jego uzależnienia. Utrzymanie w trzeźwości pozwoli na nowo ułożyć sobie życie. W momencie kiedy alkoholik w to uwierzy i ma wielką motywację życia w trzeźwości, można powiedzieć o sukcesie terapii. Trzeźwy alkoholik nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć swoich zachowań w stanie upojenia. To trochę tak jakby istniały równolegle dwie osobowości żyjące odrębnym życiem.