Etapy leczenia alkoholizmu

Leczenie alkoholika to proces. Wieloletnie spożywanie alkoholu doprowadza do zaburzeń zdrowotnych, które także wymagają odpowiedniego leczenia. Na czym polega leczenie alkoholika? Początkowym etapem terapii jest postawienie diagnozy. To ona jest tutaj kluczowa. W sytuacji konieczności istotne jest niekiedy podjęcie detoksu, czyli odtrucia. Potem następuje leczenie. Leczenie może być na w ośrodku zamkniętym lub na oddziale stacjonarnym.

Jest to terapia prowadzona przez specjalistów od uzależnień. Formy terapii mogą być grupowe lub indywidualne. Terapia w razie takiej potrzeby jest jeszcze wzmacniania farmakologicznie. Każdy etap terapii – początkowy i zaawansowany – zmierza do odkrycia przez alkoholika, że może on żyć bez alkoholu i że takie życie jest dla niego lepsze. Chory jest motywowany do zmiany swoich nawyków, do skierowania się na potrzeby swojej rodziny, do chęci naprawy z nimi więzi oraz do odkrycia, jak wiele zabrał mu alkohol. Na każdym etapie motywacja i wsparcie są wzmacniane, aby alkoholik miał w sobie potrzebę utrzymania się w trzeźwości. Zakończenie leczenia jest możliwe wtedy, gdy jest on przekonany do tego, że nie chce wracać do nałogu.

Pragnienie alkoholika by utrzymać trzeźwość, czyli terapia indywidualna

Gy kończy się leczenie odwykowe alkoholików i ich powrót do dawnego środowiska, alkoholicy są narażeni na pokusy ale musi wytrwać w abstynencji, bo od tego zależy powodzenie terapii. Wielu alkoholików po odbyciu leczenia nie wraca do nałogu, ale ma świadomość, że nie wolno im spożyć nawet najmniejszej, symbolicznej ilości alkoholu. Rodzina na początku powrotu po leczeniu zazwyczaj dba o to, aby alkoholik nie przebywał w towarzystwie, w którym spożywa się alkohol, nie brał udziału w takich imprezach i nie był w żaden sposób narażony na obcowanie z czynnikiem, który go uzależnił. Miano alkoholika nie przemija nawet po odbyciu skutecznego odwyku. Terapia nie powoduje, że może on spożywać alkohol w małych ilościach, okazjonalnie. Od takich zachowań jest niewielki krok do powrotu w sidła nałogu. I znów wszystko się traci. Alkoholikiem zostaje się do końca życia. Tyle, że trzeźwym. I ta świadomość musi przyświecać alkoholikowi zawsze.